Sissejuhatus

Järvekarbid kivil

Sii kodolehekülg tutvussab paljudess eesti kiäle murrakutess  üste – Kodavere murrakut. Näädätässe mõned erinevused kirjakiäless, suab lugeda ja kuulata lugusid, lõpun one veike kodavere-eesti sõnaruamat. Murdesõnu aedasid miilde tuletata Treiali Eevi, Suluste Helgi, Laasma Juta, Ernitsa Tiiu ja mitmed tõesed kodavere kiäle õskajad. Sõnaruamatu siäd kokko ja muud tekstid pani seie lehe piäle Kilk Ann, pildid ja helikillud one tehnud Kilk Andrus. Luuletusse lugemised one lindisset avalikelt pidodelt. Tehniliselt avitas Alla Liina.

Mitmed seletäväd tekstid one kirjan kodavere murrakun ja eesti kirjakiäli.

/See kodulehekülg tutvustab paljudest eesti keele murrakutest ühte – Kodavere murrakut. Näidatakse mõned erinevused kirjakeelest, saab lugeda ja kuulata lugusid, lõpus on väike kodavere-eesti sõnaraamat. Murdesõnu aitasid meelde tuletada Eevi Treial, Helgi Suluste, Juta Laasma, Tiiu Ernits ja mitmed teised kodavere keele oskajad. Sõnaraamatu seadis kokku ja muud tekstid pani sellele lehele Ann Kilk, pildid ja helikillud tegi Andrus Kilk. Luuletuste esitused on lindistatud avalikelt üritustelt. Tehniliselt abistas Liina Alla.

Mitmed seletavad tekstid on nii kodavere murrakus kui eesti kirjakeeles./

Advertisements